Pracovné oblečenie a OOPP

Pri náročnejšej práci je dôležité mať ten správny pracovný odev či pracovné oblečenie. Dbajte na svoju bezpečnosť! Používajte pomôcky na ochranu hlavy, tela, rúk i špeciálnu pracovnú obuv.