Kolektívna ochrana

Ak neexistuje možnosť eliminovať riziko pádu, musia pracovníci používať vhodné bezpečnostné systémy.  Ideálnym riešením pre zabezpečenie optimálnej bezpečnosti je inštalácia trvalej kolektívnej ochrany pred pádom. Použitím bezpečnostného zábradlia a proti pádových mreží na svetlíkoch je možné napr. na streche vytvoriť  bezpečné pracovisko, bez nutnosti používať bezpečnostný postroj a laná pre práce vo výškach.

Naša spoločnosť a-max sk, s.r.o. je partnerom francúzskej spoločnosti VERTIC, ktorá viac ako 15 rokov na trhu ponúka užívateľsky prívetivé systémy na ochranu osôb pred pádom z výšky.

Našou hlavnou činnosťou je výroba, predaj a inštalácia bezpečnostných riešení pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou: lanové LifeLine systémy, kotviace body, koľajnicové vodiace systémy, bezpečnostné zábradlia … dodávame ich na národnej i medzinárodnej úrovni.

Náš podporný tím Vám ponúka kompletný balík služieb pre bezpečnostné riešenie na kľúč.