Manipulácia s materiálmi

Organizačné požiadavky na bezpečnú prevádzku žeriavu Pre organizáciu prevádzky žeriavu musí byť vyhotovený systém bezpečnej práce (SBP). V SBP je nutné všetky činnosti žeriavu navrhnúť tak, aby boli vykonávané bezpečne s prihliadnutím ku všetkým predvídateľným rizikám. Návrh musia vykonať poverené osoby so zodpovedajúcimi skúsenosťami. Je nutné určiť jednu poverenú osobu, ktorá organizuje manipuláciu s bremenom … Čítať ďalej Manipulácia s materiálmi