Obchodné podmienky

Fakturačná adresa

a-max sk, s.r.o.Pasienkova 2/H

821 06 Bratislava

IČO: 35889829

DIČ: 2021834452

IČ DPH: SK 2021834452

Kontakty

 

Objednávka

Tovar môžete objednať :

– prostredníctvom nášho internetového obchodu

– prostredníctvom e-mailu a-max@a-max.sk alebo oopp@a-max.sk

– telefonicky : +421 2 321 443 16 ; +421 2 321 443 17

– osobne v jednej z našich predajní

Dodací termín

Vašu objednávku vybavíme v čo najkratšom čase, maximálne však do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby spôsobenej momentálnou nedostupnosťou tovaru na sklade dodávateľa Vás budeme informovať. O priebežnom stave objednávky budete informovaný prostredníctvom e-mailu.

Doprava

Objednaný tovar Vám bude zaslaný priamo na Vašu adresu prostredníctvom kuriérskej službyna dobierku,pokiaľ sa nedohodnú iné platobné podmienky. Daňový doklad – faktúru zasielame priamo s tovarom.Zásielky zasielame prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Cena dopravy je 6 € s DPH.

Platobné podmienky

Úhrada tovaru:
– v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka)
– predfaktúrou / prevodným príkazom alebo hotovostným vkladom na náš účet: Sberbank Slovensko a.s.,  č.úctu: 4180012006/3100, ako variabilný symbol vždy uveďte číslo faktúry, ktorú Vám zašleme.

– v hotovosti alebo platobnou kartou pri preberaní tovaru osobne v našej predajni

Záruka

Zárukou sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch tovaru a zariadenia spôsobených vadou materiálu, konštrukcie alebo výroby počas záručnej doby.
Záruka sa nevzťahuje na tovar v prípade nesprávneho používania, neodbornej manipulácie, nedbalej obsluhy a údržby a porušenia ochrannej plomby.

Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom. V prípade že výrobca udáva kratšiu záručnú dobu ako sú štandardné 2-roky, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať . Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.  Ako záručný list Vám slúži daňový doklad.

Reklamácia

Reklamáciu na tovar si môžete uplatniť v našej predajni alebo tovar zašlite ako cenný balík na našu adresu. O priebehu reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Predmet reklamácie – reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený vo firme a-max sk, s.r.o. .

Miestom reklamácie je sídlo firmy:

a-max sk, s.r.o.

ul. Pasienkova 2/H

821 06 Bratislava

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar s presným popisom závady a kópiou dokladu o zakúpení. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný protokol“. Záručná doba, pokiaľ výrobca nestanovuje inak, sa riadi nariadením obchodného zákonníka. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Zánik reklamácie – reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením a škody vzniknuté v priebehu dopravy. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto typu nebudeme akceptovať.

Právo odstúpenia od zmluvy – Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ – zákazník má pravo vrátiť tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu, alebo na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku (Zákon 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa)  do 14 kalendárnych dní od dňa zakúpenia tovaru. V prípade že sa jedná o tovar na zákazku, budeme Vás o zániku možnosti vrátenia tovaru informovať.

V prípade odstúpenia od zmluvy – vrátenia tovaru je zákazník povinný uhradiť všetky náklady spojené na prepravu tovaru k zákazníkovi a následne naspäť k dodávateľovi (napríklad v prípade neprevzatia zásielky bez udania dôvodu ).

Nieje možné vrátiť poškodený, opotrebovaný používaním, alebo inak znehodnotený tovar. V prípade že zistíte závadu, alebo akékoľvek poškodenie tovaru po prevzatí, kontaktujte nás prosím ihneď .

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje , ktoré uvádzate pri registrácii na www.a-max.sk sú doverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované,predávané prenajímané alebo inak poskytované ďalším subjektom.