Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky [ OOPP ]  – bariéra pred nebezpečenstvom v práci Bezpečnosť pri práci -Úvod Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov je podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zodpovedný zamestnávateľ. Jeho povinnosťou je organizovať zodpovedajúce opatrenia a dohliadať na ich plnenie. Jednou z možností, ako … Čítať ďalej Osobné ochranné pracovné prostriedky