Pracovná výbava: ochranné odevy minulosti II.

S výraznou pokrývkou hlavy sa podobne ako u brnenia stretávame opätovne pri klasickej vojenskej výzbroji. Existuje pár veľmi často využívaných typov, ktoré zdobili hlavu nejedného vojaka starovekého Grécka, alebo Ríma a dotvárali tak špecifické pracovné odevy našich predkov.

Grécke prilby

K najznámejším a aj v umení najviac ospevovaných prilbám patrí tzv. korintská prilba. Tejto druh prilby bol vyrábaný Grékmi z mede. Postupne si však našiel svoje uplatnenie aj v rímskej armáde, kde sa stal súčasťou tradičnej rímskej uniformy.

Ako už sám názov tejto prilby napovedá, jej meno je odvodené od mesta Korinthos. Gréci ju vymysleli v 7 storočí pre Kristom. Prvé vyrábané korintské prilby boli celkom jednoduché: nosnú časť tvorili lícnice. Svojou konštrukciou pokrývali aj krk. Zväčša nemali dostupné otvory na uši. Niektoré z nich mali aj pevný chochol.

O pár storočí neskôr sa objavuje jej novší typ. Lícnice ostávajú aj naďalej dominantou tejto prilby, avšak je tu už prítomný aj otvor na uši i znázornenie očí. Chochol je buď pevný a v rôznych farbách, alebo priečny.

Pri jej rozšírení na územie Rímskej ríše vznikla jej ďalšia verzia, tzv. italo-korintská prilba. Táto prilba sa nosila výhradne len na vŕšku hlavy.

Aj keď postupne začal záujem o tento druh prilby upadať a jej využitie na bojisku sa postupne znižovalo, našla si svojich verných z radov cisárov. Radi ju nosievali na bojisko hlavne vďaka jej archaickému a pompéznemu zjavu.

Okrem korintskej prilby bola v ponuke aj Attica. Jej predná časť nemala už plnú výplň, teda neobsahovala už chránič nosa. Jej lícnice boli zavesené na pántikoch. Najväčšiu popularitu zaznamenala medzi gréckymi mestami na juhu Talianska. Niektoré Attici mali aj pevný chochol a často aj ozdobný štít často so znakom rímskeho orla.

Galské prilby

Okrem tradičných gréckych prílb si svoje miesto na bitevnom poli našli aj prilby prevzaté od Galov. Tie postupne pretlačili grécke prilby do úzadia. Medzi hlavné typy patrili hlavne Montefortino a Coolus. Bol to práve Coolus z ktorého sa neskôr vyvinula veľmi populárna cisárska galská prilba, tzv. Galea.

Prilba Galea bola tvorená z dlhšieho chrániča krku, väčšej a oblejšej lícnice. Postupne ju začali dopĺňať o všakovaké ornamenty a dekorácie z medi. Činilo sa tak hlavne za vlády cisára Augustusa. Čiže popri tradičných železných Galeách boli dostupné aj medené, vďaka ktorým mohli niektorí vojaci umiestnení vyššie v hierarchií viac vyniknúť.

Neskôr sa medzi vojakov dostali aj jazdecké typy Galey. Medzi ich charakteristické znaky patrili hlavne prekrásne dekorácie v tvare vlasov, prípadne zdobené lícnice. Jednou z odnoží bola aj Galey italica s bohatými vzormi po celej ploche prilby. Patrila k nej aj špecifická tuľajka.

Od 2. storočia sa Galea začala vyrábať so špeciálnym zosilneným na vrchu. Išlo o trajánové krížové zosilnenie, ktoré sa odvolávalo na kosákový obojručný meč Falx. Starší typ prilby nárazy tohto meča nedokázal dôkladne zdolávať, preto si jej vzhľad vyžiadal mierne úpravy. Za čias Marka Aurélia sa opätovne upustilo od tohto druhu zosilnenia, naopak najviac sa posilnil chránič krku, ktorý nabral pomerne dlhých rozmerov.

Posledný typ prilby Galea sa opäť vrátil ku krížovému zosilneniu, ale upustil od dekoratívnej časti. Chránič krku ostal naďalej dlhší. Postupne ju vystriedali novšie hrebeňové prilby perzského typu, ktorých výroba nebola ani veľmi náročná a ani príliš nákladná.

Untitled

Obrázok 1, Zdroj: http://pixabay.com/sk/roman-grecian-maska-kopije-%C4%BEudia-58149/