Pracovné rukavice - jednorazové rukavice

Pri manuálnej práci je potrebné dbať aj na ochranu rúk. Ponúkame vám pracovné rukavice – typ: jednorazové rukavice.