fbpx

Kolektívna ochrana

Ak neexistuje možnosť eliminovať riziko pádu, musia pracovníci používať vhodné bezpečnostné systémy.  Ideálnym riešením pre zabezpečenie optimálnej bezpečnosti je inštalácia trvalej kolektívnej ochrany pred pádom. Použitím bezpečnostného zábradlia a proti pádových mreží na svetlíkoch je možné napr. na streche vytvoriť  bezpečné pracovisko, bez nutnosti používať bezpečnostný postroj a laná pre práce vo výškach.

Naša spoločnosť a-max sk, s.r.o. je partnerom francúzskej spoločnosti VERTIC, ktorá viac ako 15 rokov na trhu ponúka užívateľsky prívetivé systémy na ochranu osôb pred pádom z výšky.

Našou hlavnou činnosťou je výroba, predaj a inštalácia bezpečnostných riešení pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou: lanové LifeLine systémy, kotviace body, koľajnicové vodiace systémy, bezpečnostné zábradlia … dodávame ich na národnej i medzinárodnej úrovni.

Náš podporný tím Vám ponúka kompletný balík služieb pre bezpečnostné riešenie na kľúč.