fbpx

Ručný pojazd kladkostrojov postrkový model HTP CR

Product Description

Postrkový pojazd kladkostrojov, šírka nosníka A, ochrana voči korózii

nosnosŤ: 500 – 20 000 kg

Jednoduché, skoro plynulé nastavenie na rôzne šírky nosníkov

Vybavené istením proti sklopeniu a podperkami pri vylomení kladky pojazdu

NadŠtandard:

Možnosť inštalácie „nájazdových zarážok” na oboch koncoch nosníka

Povrchová úprava: pozinkovanie – pre podmienky používania v potravinárskom priemysle, poľnohospodárstve a pre čističky odpadových vôd

Reťaze pre ručné pohony s odolnosťou proti korózii a kyselinám

Zariadenie na zablokovanie pojazdu

Odolnosť proti iskreniu

CR – odolnosŤ voČi korÓzii pre vŠetky modely

Katalógové číslo: 1136b Kategórie: ,