fbpx

Šikme záchytné systémy

Nie všetky konštrukcie či miesta je možné zebezpečiť proti pádu štandardnými horizontálnymi či vertikálnymi záchytnými systémami. Za týmto účelom bol navrhnutý systém ochrany pred pádom, ktorý poskytuje optimálnu bezpečnosť pri stúpaní a klesaní v rozmedzí až do 180°.

Aby bola zaručená bezpečnosť pre pracovníkov aj na takto komplikovaných prístupoch, navrhla firma VERTIC koľajový systém ochranných proti pádu COMBIRAIL.

Toto patentované bezpečnostné riešenie umožňuje voľný pohyb vo všetkých smeroch bez odopnutia sa a jedna koľajova dráha môže viesť napríklad na horizontálnych plochách, plynule pokračovať šikmým stúpaním až po vertikálne konštrukcie.

• UNIVERZÁLNOSŤ
Špeciálne navrhnuté na prácu aj pod stálym zaťažením pracovníkom v zlaňovacom postroji (umývanie okien, údržba budov a šácht a pod. )   

•VYSOKÁ PRISPÔSOBITEĽNOSŤ
Profil koľají ohýbaný na mieru a prepínače (výhybky) smeru voľný pohyb vo všetkých smeroch

•UŽÍVATELSKY PRÍVETIVÝ
Voľný pohyb bez nutnosti odopnutia  – Pripojenie kdekoľvek po celej koľajnici

•OPTIMÁLNA BEZPEČNOSŤ PRE VŠETKY TYPY PLÔCH
obojsmerný uzamykací vozík /kotviaci bežec  je navrhnutý tak, aby sa zablokoval len v prípade pádu.
Je efektívny aj pri malej vzdialenosti pádu

•DESIGN
Vynikajúci dizajn a povrch umožňujú dokonalú integráciu akýchkoľvek architektonických obmedzení na mieste

Tento systém je k dispozícii aj v prevedení so záchytným lanom z nerezovej oceľe COMBILIGNE

 

COMBIRAIL záchytný systém

Kotviaci bežec ja posúva hladko. Zablokuje sa pri páde 

Výhybka na prepnutie smeru je dostupná v prevedení pre 3 alebo 4 smery.

ALTILINE na streche so štrkom