fbpx

Záchytný systém proti pádu

Záchytný systém proti pádu SPIDERLINE II

Čo je to Life line?

Záchytný systém proti pádu Spiderline je kotviace zariadenie montované na pevnej a trvalej stavbe, na ktoré sa pripájajú pracovné pomôcky na ochranu proti pádu ( bezpečnostné postroje ). Zabezpečuje jednému, alebo viacerým pracovníkom prevenciu pádu z výšky a poskytuje slobodu a absolútnu bezpečnosť v pohybe pozdĺž vedenia Life Line systému.

Záchytný systém SpiderLine na streche s PVC fóliou   Absorbér energie systému SpiderLine II  Záchytný systém Life Line proti pádu

Rýchla a jednoduchá inštalácia

Potreba Life Line systému je zvyčajne sprevádzaná požiadavkou rýchleho použitia tohto zariadenia na zabezpečenie pracovníkov na Vašom pracovisku. A-MAX SK perfektne spĺňa túto požiadavku tým, že Vám ponúka life line systém SPIDERLINE II a zabezpečuje montáž schválenými montérmi. Inštalácia týmito zaškolenými a certifikovanými pracovníkmi je jednoduchá, rýchla a spoľahlivá.

Life line systém SPIDERLINE II je vhodný na všetky typy povrchov a materiálov: pre strechy, steny alebo stropy a to na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Názornú ukážku inštalácie vertikálneho (rebríkového) Life Line SPIDERLINE II môžete vidieť na tomto videu:

Odporúčame ponechať inštaláciu zariadení proti pádu na našich skúsených a zaškolených pracovníkov, ktorí sú kompetentní uviesť zariadenie do prevádzky s platným certifikátom a zaškoliť používateľov.

Moderný dizajn

Life line systém SPIDERLINE II nepôsobí rušivo a vďaka jednoduchému a atraktívnemu dizajnu perfektne ladí s budovami a konštrukciami.

SPIDERLINE II umožňuje bezpečný pohyb jedného, dvoch alebo troch používateľov pozdĺž vedenia z 8mm lana. Vďaka premyslenému systému spojovacích komponentov je možné prechádzať spojmi a zákrutami ( automatic pass through ) bez nutnosti odpájať sa, alebo používať viac-pramenné tlmiče pádu na preháknutie sa. Patentovaný absorbér zaisťuje vysokú úroveň absorbcie energie. Voľne otočné koncovky life line systému taktiež umožňujú prispôsobiť trať do akejkoľvek konfigurácie a dosiahnuť tak všetky potrebné uhly. V ponuke sú dva typy klzákov – pevné a mobilné podľa vašich potrieb.

 

Bezpečnosť bez kompromisov

záchytný systém proti pádu SPIDERLINE II Vás účinne chráni pred pádom z výšky a zlepšuje pracovné podmienky. Na zabezpečenie vysokej pevnosti life line systému je nosné lano spojené s kotevnými bodmi prostredníctvom viacnásobného zálisu. Nakoľko je celý systém vyhotovený z nerezovej ocele, je zaistená vynikajúca trvanlivosť a odolnosť voči korózii. Life line ja na začiatku vybavený indikátorom pádu a predpätia – tieto funkcie zabezpečujú bezpečné používanie trate počas celej doby jej životnosti. Pádový indikátor umožňuje jednoducho vizuálne overiť, či bol life line systém použitý – zabránil pádu. Life line systém SPIDERLINE II spĺňa európske normy NF EN795 Class C. Okrem toho spadá aj pod ISO 9001 a 11B.

 

Odporúčania

Odporúčame Vám si nechať nainštalovať life line systém certifikovaným a zaškoleným personálom.

Nezabúdajte že pre správnu funkciu a zabezpečenie maximálnej bezpečnosti je potrebné life line používať spoločne s bezpečnostnými postrojmi. Kompletný sortiment bezpečnostných postrojov a pracovných pomôcok pre prevenciu pádu nájdete na našom internetovom obchode TU, alebo na jednej z našich kamenných predajní.

Záchytný systém proti pádu Certifikát

Certifíkat o zašolení, ktorý oprávňuje našich pracovníkov vykonávať inštaláciu a inšpekciu horizontálnych a vertikálnych Life Line systémovZáchytný systém proti pádu - Certifikát

 

Galéria obrázkov z montáží si môžete prezrieť na tomto Odkaze.

 

Inštrukcie pre použitie, údržbu, skladovanie a  kontrolu

Verzia návodu vo formáte PDF na stiahnutie (SK)

Verzia návodu vo formáte PDF na stiahnutie (CZ)

Tieto inštrukcie musia byť preložené do jazyka krajiny, v ktorej sa bude kotviace zariadenie používať. Inštrukcie pre použitie, kontrolu, údržbu a skladovanie sa musia striktne dodržiavať.  Spoločnosť FROMENT nebude zodpovedná za žiadnu nehodu, ktorá je priamo alebo nepriamo zapríčinená iným používaním než je stanovené v týchto inštrukciách ; nepoužívajte toto zariadenie nad rámec jeho stanovených limitov !

Referenčné normy platné pre uvedené zariadenia alebo prístroje :

  NORMY
Kotviace zariadenie EN795
Karabíny EN362
Nosné popruhy EN361
Zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky EN363
Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy a popruhy EN358
Záchranné zariadenia pre práce vo výškach EN1496
Označenie ; periodické skúšky EN365

 

PREDSTAVENIE  Life line

Záchytný systém proti pádu SPIDERLINE je kotviace zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky európskej normy EN795-1996 a EN-795/A1-2000 trieda C.

Tento záchytný systém proti pádu je určený pre použitie 1 až 6 osobami (maximálne) podľa konfigurácie záchranného lana, ktoré musí byť v každom prípade vybavené protipádovým systémom v súlade s normou EN 363. Vzdialenosť medzi 2 bodmi upevnenia je medzi 2m a 12m (maximum). Umožní to používateľom pohybovať sa horizontálne úplne bezpečne bez odpojenia sa od záchranného laná.

Môže sa montovať na všetky priemyselné konštrukcie a stavebné plochy … za účelom údržby, opráv, čistenia alebo krátkodobých rekonštrukčných prác.

OZNAČENIE

Na rôznych častiach nájdete  :

 • Názov záchranného lana
 • Označenie výrobku : LV5XX
 • Maximálny počet používateľov
 • Minimálnu bezpečnú vzdialenosť
 • Dátum nasledujúcej kontroly
 • Dátum výroby nasledovaný sériovým číslom : 12 XXXXXX
 • Odkaz na normu
 • Maximálne zaťaženie
 • Logo Froment a/alebo Delta Plus Group
 • Schému

POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 • Používateľ sa musí bez výnimky oboznámiť s inštrukciami a zabezpečiť, aby sa inštrukcie príslušiace ku každej časti pripojenej na záchranné lano (OOPP -postroje, karabíny,…) dodržiavali.
 • Toto zariadenie môžu používať iba vyškolení pracovníci, ktorí sú fyzicky zdatní a v dobrej zdravotnej kondícii, alebo pod dohľadom vyškolenej a kompetentnej osoby ; Pozor ! Niektoré fyzické problémy môžu ovplyvniť bezpečnosť používateľa, v prípade pochybností kontaktujte svojho lekára.
 • Tento výrobok sa môže používať pri teplote prostredia medzi -40°C a +90°C.
 • Odporúča sa, aby kvalifikovaný technik skontroloval výpočtom, či hlavná konštrukcia, ktorá nesie body upevnenia na koncoch a v priebežných bodoch, znesie pracovné sily, ktoré majú na ňu pôsobiť.
 • Pripojenie k systému  a odpojenie od systému sa musí vykonať z bezpečného bodu. V opačnom prípade pracovník musí byť za účelom prístupu k systému vybavený sekundárnym protipádovým zariadením pripojeným na samostatný kotviaci bod. Pracovník sa nesmie odpojiť od sekundárneho kotviaceho bodu, pokiaľ nie je riadne pripojený k záchrannému lanu. Pripojenie sa musí vykonať iba s bežcom určeným pre tento systém. Akýkoľvek iný spôsob pripojenia sa považuje za nekompatibilný so systémom.
 • Povolený maximálny počet používateľov, potreba použitia správneho osobného ochranného zariadenia a jeho typ, požiadavky na minimálnu bezpečnú vzdialenosť budú uvedené na informačnom štítku umiestnenom vedľa každého bodu prístupu k záchrannému lanu. Akékoľvek použitie systému s iným osobným ochranným zariadením než je uvedené v špecifikácii sa považuje za nedovolené a potenciálne nebezpečné.
 • Pred a počas používania sa odporúča vykonať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné pre účinné a bezpečné záchranné operácie.
 • Počas používania viacerými osobami sa musí dávať pozor, aby sa predišlo prekríženiu sekundárnych systémov (reťazí, protipádových zariadení).
 • Používateľ, vybavený svojím zachytávačom pádu, sa musí pripojiť na bežec záchranného lana s použitím správneho prípojného prvku. Keď pripájate karabínu, uistite sa, že blokovací mechanizmus je správne zaistený.

POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 • Je veľmi nebezpečné vytvoriť si individuálny protipádový systém, v ktorom môže akákoľvek funkčná  časť prekážať inej časti, bez predchádzajúceho prečítania a porozumenia inštrukcií pre použitie každej časti a pripevnenie každej časti s inými. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo inú kvalifikovanú a kompetentnú osobu.
 • Nerobte žiadne zmeny na tomto zariadení a vyhnite sa zámerne nesprávnemu používaniu zariadenia, pretože závisí od toho vaša bezpečnosť. Pred používaním tohto zariadenia v kombinácii s iným zariadením, ktoré nie je uvedené v týchto inštrukciách, to konzultujte s výrobcom. Niektoré podsystémy alebo kombinácie častí môžu prekážať správnemu fungovaniu tohto zariadenia. Dajte maximálny pozor, ak používate zariadenie v blízkosti pohybujúcich sa strojov alebo na miestach s nebezpečenstvom elektrického prúdu alebo chemických látok, alebo s nebezpečenstvom náhleho zastavenia prevádzky. Akékoľvek výmeny alebo opravy záchranného lana musí vykonávať výrobca alebo kompetentná kvalifikovaná osoba v súlade s inštrukciami výrobcu.
 • Protipádový postroj je jediné telové uchytenie, ktoré je povolené používať v protipádovom systéme. Tlmič pádovej energie alebo príslušenstvo vybavené tlmičom pádovej energie musí byť v každom prípade použité s postrojom v súlade s normou EN 363.
 • Toto kotviace zariadenie musí byť použité iba spolu s osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré zabránia pádu z výšky. Akékoľvek iné používanie môže ohroziť bezpečnosť používateľa. Nepoužívajte záchranné lano na zavesenie záťaží alebo osôb.
 • Záchranné lano musí byť správne polohované tak, aby sa redukovalo riziko a výška pádu; všade, kde je to možné, by záchranné lano malo byť umiestnené priamo nad polohou pracovníka.

POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 • Počas používania sa musia vykonať všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu systému a jeho častí pred nebezpečenstvom spojeným so zasahovaním do systému (spálením, prerezaním, náhlym zastavením, obrúsením, chemickým pôsobením, spletením alebo pokrútením lán alebo popruhovej tkaniny, živými elektrickými vodičmi, poveternostnými podmienkami, húpaním sa po páde a pod.).
 • Z bezpečnostných dôvodov sa pred každým použitím uistite, že nič neprekáža správnemu fungovaniu protipádového systému, napojeného na záchranné lano. Uistite sa, že celkové usporiadanie obmedzuje kyvadlový efekt  v prípade pádu a že práce sú vykonávané tak, aby sa minimalizovalo riziko pádov a výška možného pádu.
 • Je nevyhnutné, z bezpečnostných dôvodov, skontrolovať voľný priestor pod pracovníkom v pracovnej polohe pred každým použitím, aby v prípade pádu nebol žiadny kontakt so zemou ani s inou prekážkou v smere pádu.
 • Počas prác v blízkosti záchranného lana sa musí dávať maximálny pozor, aby sa lano nepoškodilo.
 • Je nevyhnutné zaistiť, aby zároveň nebola viac ako jedna osoba v stredných častiach a na krajoch.
 • Maximálne pracovné zaťaženie na koncových a priebežných kotviacich bodoch, vedenie lana a bezpečnú vzdialenosť vyplývajúcu z pádu, by mal vypočítať ten, kto inštaluje záchranné lano,  pomocou softvéru alebo výpočtových tabuliek.
 • Korózia : použitie na morskom pobreží alebo v inom koróznom prostredí bude určite vyžadovať častejšie kontroly a údržbu, aby sa zabezpečilo, že korózia neovplyvní správne fungovanie produktu.
 • Nebezpečenstvo z chemických látok: roztoky obsahujúce kyseliny, zásady alebo iné leptavé chemikálie môžu najmä pri vysokých teplotách poškodiť toto zariadenie. V prípade použitia v takomto prostredí sa musí zariadenie často kontrolovať.
 • V prípade pochybností ohľadom použitia tohto zariadenia v nebezpečných prostrediach kontaktujte výrobcu.
 • Nebezpečenstvo elektrického prúdu : Dajte maximálny pozor v prípade použitia v blízkosti vysokonapäťových káblov z dôvodu možného elektrického náboja v tomto zariadení alebo prípojných častiach (karabíny, bubny…).
 • V technickej špecifikácii nájdete viac informácií o kotviacom zariadení a každej časti.

 

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ A KONŠTRUKČNÉ OBMEDZENIA

Vzdialenosť, ktorá je k dispozícii pod nohami pracovníka v prípade pádu, určuje druh osobných ochranných prostriedkov (obmedzujúcich dĺžku pádu), polohu záchranného lana (vzdialenosť konca alebo výšku vo vzťahu k zemi), napnutie záchranného lana, maximálne vzdialenosti (celková dĺžka záchranného lana, maximálna vzdialenosť medzi bodmi upevnenia), vedenie lana v prípade pádu a nakoniec maximálny počet osôb, ktoré môžu záchytný systém proti pádu používať.

Optimálna konfigurácia sa navrhne pomocou poskytnutého softvéru alebo výpočtových tabuliek. Nakoniec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku poranenia kvôli kyvadlovému efektu, protipádový systém je potrebné umiestniť vertikálne nad pracovnou oblasťou.

lifeline_n1     lifeline_n2

 

KONTROLA

 • Pred každým použitím skontrolujte stav záchranného lana (nesmie mať stopy hrdze, korózie alebo deformácie), jeho pripevňovacích častí (istiacich konektorov) a čitateľnosť označenia. V prípade pochybností týkajúcich sa pevnosti záchranného lana alebo jeho konektorov, alebo po páde, záchranné lano musí byť v každom prípade skontrolované výrobcom alebo kompetentnou kvalifikovanou osobou. Používanie záchranného lana je zakázané, pokiaľ nebola vykonaná táto prehliadka. Po kontrole, a v závislosti od výsledku, záchranné lano bude vrátené do servisu alebo vymenené.
 • Po páde alebo pri zhoršení kvality kotviaceho zariadenia sa musí vykonať kontrola s použitím iného kotviaceho zariadenia. Taktiež postroj a osobné ochranné prostriedky musia byť po páde vyradené. Ak je protipádový systém predmetom samonavíjacieho systému musí byť vrátený výrobcovi na kontrolu a opravu.
 • Periodické kontroly záchranného lana sú povinné a musia byť vykonané výrobcom alebo kompetentnou kvalifikovanou osobou prinajmenšom každých 12 mesiacov podľa ich inštrukcií. Kontroly musia byť zaznamenané do záznamov o bezpečnosti.
 • Zabezpečte riadne vyplnenie a uloženie záznamu. Takéto kontroly, periodické aj iné, sú potrebné na zaistenie bezpečnosti používateľa. Počas kontrol je užitočné skontrolovať, či sú všetky označenia na kotviacom zariadení dobre čitateľné.
 • Ak akákoľvek kompetentná osoba, ktorú schválil vedúci pracovník so zodpovednosťou za stavbu, má pochybnosti, či má byť kotviace zariadenie poslané do servisu alebo nie (systém je príliš zložitý, mechanizmus neviditeľný, poškodená časť…), musí kontaktovať výrobcu, ktorý ho odporučí na kvalifikovanú osobu.
 • Pred každým použitím sa odporúča skontrolovať stav kotviaceho zariadenia. Pozrite si časť ”PERIODICKÉ KONTROLY”.

ŽIVOTNOSŤ

Odhadovaná životnosť záchranného lana SPIDERLINE II je 10 rokov v čistom prostredí a pri štandardnom používaní. Túto životnosť možno bude potrebné upraviť v závislosti od intenzity a častosti používania, prostredia a/alebo výsledkov periodických a iných kontrol.

ZÁRUKA A OHRANIČENIE ZÁRUKY 

Všetky komponenty záchytného systému majú záruku v dĺžke trvania 2 roky vzťahujúcu sa na výrobné chyby spoločnosti FROMENT, pri štandardných podmienkach používania. Niektoré neprimerané či nevhodné podmienky používania, napríklad v mimoriadne koróznom prostredí, môžu zapríčiniť zníženie tejto doby. Táto záruka sa nevzťahuje a neplatí :

 • na prístupové plošiny/stupienky, spojovacie materiály  zariadenia podopierajúce záchranné lano
 • na časti poškodené v rámci testu kvality alebo periodickej kontroly.
 • v prípade nerešpektovania podmienok použitia alebo použitia záchranného lana nad rámec limitov povolených výrobcom alebo jeho zástupcom.
 • v prípade nerešpektovania povinných periodických kontrol a testov.
 • v prípade nerešpektovania požiadaviek na údržbu a skladovanie.
 • v prípade nerešpektovania inštrukcií pre inštaláciu a príslušných následkov.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Údržba a skladovanie vášho kotviaceho zariadenia a jeho častí sú rozhodujúce z hľadiska integrity systému a bezpečnosti používateľov. Prísne dodržiavajte nasledujúce inštrukcie :

 

 • Očistite plastové a kovové časti suchou handrou. Očistite textilné komponenty s vodou a penovým mydlom. Nepoužívajte kyslé rozpúšťadlá alebo alkálie (hydroxid sodný…).
 • Nechajte vysušiť kotviace zariadenie a jeho komponenty vo vetranom priestore a mimo priameho dosahu ohňa alebo akéhokoľvek zdroja tepla. Toto platí aj pre komponenty, ktoré zvlhli počas používania.
 • Skladujte záchytný systém proti pádu a jeho komponenty v podmienkach, v ktorých bude zachovaná neporušenosť zariadenia : mimo dosah vlhkosti a UV žiarenia, v nekorozívnom prostredí, ani prehriatom ani umelo ochladzovanom, a chránené proti porezaniu a vibráciám (platí pre skladovanie pred inštaláciou)
 • Prepravujte kotviace zariadenie a jeho komponenty v obale, ktorý je určený na jeho ochranu proti porezaniu, vlhkosti a UV žiareniu. Vyhnite sa korozívnemu, prehriatemu alebo ochladzovanému prostrediu.

PERIODICKÉ KONTROLY

V súlade s platnými predpismi sa záchytný systém proti pádu musí kontrolovať minimálne raz za 12 mesiacov kompetentnou osobou, vyškolenou na  vykonávanie kontrol.

 

 

 Inštrukcie pre inštaláciu

Ako používať záchranné lano ?

Používateľ, vybavený postrojom a vhodným protipádovým systémom, je pripojený na záchytný systém proti pádu pomocou jeho bežca a vhodnej karabíny. Používateľ sa môže bezpečne posúvať po celej dĺžke lana. Dizajn jazdca a priebežných častí umožňuje posúvanie sa pozdĺž celého systému bez toho, aby sa používateľ musel odpojiť.

Hlavné charakteristiky

 • Vzdialenosť od 2m do 12m (maximum) medzi 2 kotviacimi bodmi (priebežné alebo koncové)
 • Jeden alebo viac multifunkčných absorbérov podľa konfigurácie.
 • Multifunkčný absorbér s vizuálnym indikátorom pnutia a pádu
 • Možnosť výmeny opotrebovaných komponentov po páde, bez kompletnej demontáže záchranného lana.
 • Ohraničené množstvo komponentov
 • Môžu používať až 6 používatelia (podľa konfigurácie záchranného lana)
 • Ľahká a ergonomická posuvná časť (bežec).
 • Nerezové lano Ø 8mm.
 • Kompatibilné s akýmkoľvek druhom inštalácie.
 • Komponenty z nerezu
 • Kompatibilné s väčšinou osobných ochranných prostriedkov na trhu
 • Výroba s kontrolou kvality ISO
 • Identifikácia komponentov podľa jednotlivých sériových čísiel
 • Znížené náklady na údržbu
 • Prístup možný z oboch strán lana.
 • Odchýlka záchranného lana max.15° od horizontály (na úrovni terénu)

Záchytný systém proti pádu SpiderLine II – komponenty

lifeline_komonenty

 

Dimenzovanie systému

Poskytnuté výpočtové tabuľky umožnia určiť sily prenášané cez lano a na komponenty záchranného lana a tiež sily prenášané do podkladovej konštrukcie.

3 hlavné parametre pre dimenzovanie záchranného lana v prípade pádu sú :

 • sily na neho prenášané,
 • smer (odchýlka lana)
 • minimálna bezpečná vzdialenosť potrebná na vyhnutie sa prekážkam.

 

Poskytnutý softvér alebo výpočtové tabuľky umožnia určiť rôzne parametre v závislosti od konfigurácie záchranného lana.

Pri stanovení minimálnej bezpečnej vzdialenosti je tiež  potrebné zohľadniť výber osobných ochranných prostriedkov.

 

Inštrukcie pre inštaláciu 

záchytný systém proti pádu Spider Line 2

Podmienky pre prístup, montáž a kontrolu záchranného lana :

Ku konštrukcii alebo na strechu musí byť zabezpečená bezpečná prístupová plošina/stupienok (napr :  schody, pripevnený rebrík ).

Záchytný systém proti pádu musí byť prístupné z prístupového bodu na streche bez toho, aby bol používateľ vystavený riziku pádu.

(napr. : ochranné zábradlie, sokel, dočasný kotviaci bod a pod.).

 

Zabezpečte, aby boli prístupové konštrukcie, ktoré držia koncové kotviace body, priebežné body, rohové priebežné body alebo iné kontaktné body podpierajúce tieto komponenty, schopné uniesť sily prenášané záchranným lanom, vrátane bezpečnostného koeficienta.

Poskytnutý softvér alebo výpočtové tabuľky zobrazia tieto sily a maximálnu deflekciu v závislosti od konfigurácie záchranného lana, pre ktoré sú vstupné dáta nasledujúce :

 • Celková dĺžka
 • Maximálna vzdialenosť medzi 2 kotviacimi bodmi
 • Počet používateľov
 • Prítomnosť rohu (rohov)
 • Počet absorbérov

 

 

 

Zoznam podkladových konštrukcií, ktoré sa najviac používajú :

 • Betónová stena
 • Trapézové strechy
 • Kovové opláštenie
 • Drevo, lepené preglejky

Pre upevňovacie diely, ako sú napr.skrutky a matice, závitová tyč + skrutka + podložka, nity alebo iné plánované druhy upevnenia, sa silno odporúča preštudovať si špecifikáciu výrobcu pre každý druh upevnenia, alebo požiadať o radu výrobcu alebo dodávateľa.

Každá inštalácia musí byť bez výnimky podrobená kontrole certifikovanou organizáciou na montáž záchranného lanového systému.

Odporúčané skrutky : M12 A4-70 a M16 A4-70

Dĺžka : určí sa podľa podkladovej konštrukcie a spôsobu upevnenia. Používajte veľké nerezové podložky  A4-70

Moment utiahnutia 

Pre skrutky M12 : A4-70 à  min. 60 N.m

Pre skrutky M16 : A4-70à min. 150 N.m

 

Montáž absorbéra na stĺp (alebo koncový kotviaci bod)

lifeline_montaz_absorbera

 

 

Zalisovanie lana LV528

lifeline_lisovanie

Montáž šponováku na stĺp (alebo koncový kotviaci bod)

lifeline_montaz_sponovak

 

Montáž lana v priebežnom bode

lifeline_monzat_intermedial

Montáž jazdca na záchranné lano

lifeline_montaz_bezec